ภารกิจผู้บังคับบัญชา

ข่าวประชาสัมพันธ์

✔️ ผู้การฯ ตำรวจยะลา ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จว.ยะลา สะอาด 2566” และ ของดรับ งดให้ ของขวัญกำนัลทุกชนิด

✔️ สำนักงาน ป.ย.ป. เปิดระบบร้องเรียน ร้องทุกข์และข้อเสนอแนะตามแผนปฏิรูปประเทศ 

 

✔️ จังหวัดยะลาประกาศ กำหนดวันหยุดราชการ เนื่องในวันรายอ ฮ.ศ.1443 

 

✔️ สำนักพระราชวัง เชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีฟังกรรัศมีโชติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2565 

 

✔️ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอาคาร (แฟลต 5 ชั้น สภ.แม่หวาด) 

 

✔️ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ย้ำเตือน! ห้ามเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทางสื่อสังคมออนไลน์เด็ดขาด 

 

✔️  ประชาสัมพันธ์ โครการฝากบ้านไว้กับตำรวจได้ตั้งแต่วันที่  8 – 17 เมษายน 2565 

 

✔️ แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้ัอจัดจ้างในรอบเดือน ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา 

 

✔️ เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของตำรวจภูธรจังหวัดยะลา

รายงาน งบทดลองเบิกจ่าย

untitled-1

ภารกิจผู้บังคับบัญชาล่าสุด

To Top