ภารกิจผู้บังคับบัญชา

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกคม ๒๕๖๕  

สำนักงาน ป.ย.ป. เปิดระบบร้องเรียน ร้องทุกข์และข้อเสนอแนะตามแผนปฏิรูปประเทศ 

จังหวัดยะลาประกาศ กำหนดวันหยุดราชการ เนื่องในวันรายอ ฮ.ศ.1443 

สำนักพระราชวัง เชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีฟังกรรัศมีโชติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2565 

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอาคาร (แฟลต 5 ชั้น สภ.แม่หวาด) 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ย้ำเตือน! ห้ามเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทางสื่อสังคมออนไลน์เด็ดขาด 

 ประชาสัมพันธ์ โครการฝากบ้านไว้กับตำรวจได้ตั้งแต่วันที่  8 – 17 เมษายน 2565 

แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้ัอจัดจ้างในรอบเดือน ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา 

เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของตำรวจภูธรจังหวัดยะลา

เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของตำรวจภูธรจังหวัดยะลา (Eng) 

รายงาน งบทดลองเบิกจ่าย

untitled-1

ภารกิจผู้บังคับบัญชาล่าสุด

To Top