Featured

ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จัดพิธีส่งมอบหน้าที่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ท่านใหม่ พร้อมสานต่อแนวทางการดำเนินงาน ของผู้บังคับบัญชา เพิ่มประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดแก่ทางราชการต่อไป

ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จัดพิธีส่งมอบหน้าที่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ท่านใหม่ พร้อมสานต่อแนวทางการดำเนินงาน ของผู้บังคับบัญชา เพิ่มประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดแก่ทางราชการต่อไป

วันที่ 30 กันยายน 2565
ตำรวจภูธรจังหวัดจังหวัยะลา ได้จัดพิธี ส่งมอบหน้าที่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อ 7 กันยายน 2565 ซึ่งได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ

ในการนี้ ได้แต่งตั้งให้ พลตำรวจตรี ทินกร รังมาตย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ และให้ พลตำรวจตรี เสกสันต์ ชูรังสฤษฎิ์ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา มีผล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไปนั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปตามประมวลระเบียบการตำรวจ ไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 15 เรื่อง การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ ซึ่งกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงาน เมื่อพ้นจากตำแหน่งต้องทำการส่งมอบหน้าที่ ให้กับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมาทุกครั้ง ก่อนพ้นจากหน้าที่โดยเร็ว

โอกาสนี้ รองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ได้ส่งมอบธงพิทักษ์สันติราษฎร์ และบันทึกการส่งมอบหน้าที่ราชการ แก่ พลตำรวจตรี เสกสันต์ ชูรังสฤษฎิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.ยะลา ท่านใหม่ พร้อมกับกล่าวแสดงความยินดี โดยมีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา หัวหน้าสถานีตำรวจ หัวหน้าส่วน ศูนย์ งาน กำลังพลในสังกัด ส่วนราชการ หน่วยงาน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ผู้นำศาสนา พี่น้องประชาชน ร่วมในพิธีกันจำนวนมาก

ทั้งนี้ พลตำรวจตรี ทินกร รังมาตย์ รองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ได้กล่าวขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และข้าราชการตำรวจทุกระดับ ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการขับเคลื่อนนโยบาย ข้อสั่งการ และปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ จนสุดกำลังความสามารถ และสำเร็จลุล่วงด้วยดีมาโดยตลอดระยะเวลา ที่ตนเองดำรงตำแหน่ง “ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดยะลา” พร้อมทั้งได้ย้ำให้ข้าราชการตำรวจทุกนาย พึงระลึกอยู่เสมอว่า เราในฐานะข้าราชการตำรวจ มีหน้าที่ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างความเชื่อมั่น มั่นใจ และศรัทธาให้แก่พี่น้องประชาชน และดำรงไว้ซึ่งเกียรติยศ ศักดิ์ศรี ของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พลตำรวจตรี เสกสันต์ ชูรังสฤษฎิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา กล่าวว่า เป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้เดินทางมารับตำแหน่ง “ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา” ในวันนี้.

ต้องขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดียิ่ง นับเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับ การเริ่มต้นภารกิจด้วยกัน และขอแสดงความยินดีแก่ พลตำรวจตรี ทินกร รังมาตย์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ และในโอกาสที่ตนเอง ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ก็พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ยกระดับหน่วยงานในสังกัดให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และพร้อมให้บริการประชาชน ควบคู่กับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กำลังพลทุกนาย สร้างความยอมรับเชื่อถือ รวมทั้งดำเนินการบริหารงาน อย่างเป็นธรรม โดย “เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” ตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตลอดจนสานต่อแนวทางการดำเนินงาน ของผู้บังคับบัญชาระดับสูง ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดแก่ทางราชการ ต่อไป

Click to comment

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

To Top