ประวัติหน่วยงาน

จากอดีตถึงปัจจุบัน ของ ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา

screen-shot-2016-12-21-at-13-29-31

ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา เดิมเรียกว่า สถานีตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ตั้งอยู่ที่ ตำบลสะเตง อำเภอสะเตง จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นชื่ออำเภอสมัย พ.ศ.2483 โดยมี ร.ต.อ.หลวงฤทธิ์ โยธิน เป็นผู้กำกับการตำรวจภูธร จนถึง ปี พ.ศ.2486 สถานีตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ได้ย้ายมาตั้งยังสถานที่ใหม่โดยก่อสร้างสถานที่ทำงานใช้บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองยะลาปัจจุบัน จนถึง พ.ศ.2499 สมัย พ.ต.ท.บุญชู ยอดนาค เป็นผู้กำกับการตำรวจภูธร ได้รับงบประมาณให้สร้างสถานที่ทำงานขึ้นใหม่ โดยสร้างที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองยะลา ปัจจุบันเป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นบนเป็นตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ชั้นล่างเป็นสถานีตำรวจภูธรจังหวัดยะลา เปิดเป็นสถานที่ทำการตั้งแต่ วันที่ 24 มิถุนายน 2499 เป็นต้นมาจนถึงปี พ.ศ.2531 กรมตำรวจได้ อนุมัติเงินงบประมาณสร้างอาคารหลังใหม่นี้ เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ต่อไป

To Top